Hong Kong ICT Awards 2017
(PHOTO ALBUM)

Hong Kong ICT Awards 2017 Welcome Message
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Winner
Hong Kong ICT Awards 2017 Winner
Hong Kong ICT Awards 2017 Winner
Hong Kong ICT Awards 2017 Winner
Hong Kong ICT Awards 2017 Winner
Hong Kong ICT Awards 2017 Winner
Hong Kong ICT Awards 2017 Winner
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Group photo
Hong Kong ICT Awards 2017 Speaker
Hong Kong ICT Awards 2017 Speaker
Hong Kong ICT Awards 2017 Speaker
Hong Kong ICT Awards 2017 Speaker
Hong Kong ICT Awards 2017 Speaker
Hong Kong ICT Awards 2017 Speaker
Hong Kong ICT Awards 2017 Speaker
Hong Kong ICT Awards 2017 Speaker
Hong Kong ICT Awards 2017 Speaker
Hong Kong ICT Awards 2017 Speaker